Dlaczego członkowie Twojej rodziny mogą być zagrożeni chorobą Fabry’ego?

Genetyka i sposób dziedziczenia choroby Fabry’ego sugerują, że niektórzy członkowie Twojej rodziny mogą mieć mutację powodującą chorobę Fabry’ego.1 Możliwe, że mutację przekazało Ci jedno z rodziców i że mogła ona również zostać przekazana innym członkom rodziny.1,2 W rzadkich przypadkach mutacja związana z chorobą Fabry’ego dotyczy wyłącznie jednej osoby.3

W jaki sposób choroba Fabry’ego jest przekazywana w rodzinie?

Chorobę Fabry’ego wywołują mutacje genetyczne występujące w chromosomie X.2 Choroba Fabry’ego może występować zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, ale prawdopodobieństwo przekazania mutacji związanej z chorobą Fabry’ego przez ojca lub matkę nie jest takie samo – wszystko zależy od chromosomów, jakie przekazują oni swoim dzieciom.4,5

Czym jest mutacja genetyczna?6
Informacja genetyczna jest przechowywana w DNA i dostarcza każdej komórce organizmu instrukcji, jakie działania powinna podejmować. W DNA mogą występować mutacje, czyli błędy w instrukcji.

Matka dotknięta chorobą Fabry’ego może z prawdopodobieństwem 50 : 50 przekazać mutację związaną z chorobą Fabry’ego którejkolwiek ze swoich córek lub któremukolwiek ze swoich synów1:

  • Dzieje się tak, ponieważ matka ma dwa chromosomy X i może przekazać swoim dzieciom albo chromosom X z mutacją związaną z chorobą Fabry’ego, albo chromosom X bez mutacji związanej z chorobą Fabry’ego
  • To, który chromosom X zostanie przekazany, jest całkowicie przypadkowe, więc może się zdarzyć, że matka przekaże mutację związaną z chorobą Fabry’ego wszystkim swoim dzieciom lub nie przekaże jej żadnemu ze swoich dzieci, a także w dowolnej innej kombinacji

Ojciec dotknięty chorobą Fabry’ego przekaże mutację związaną z chorobą Fabry’ego wszystkim swoim córkom, ale nie przekaże jej żadnemu ze swoich synów1:

  • Dzieje się tak, ponieważ ojciec ma tylko jeden chromosom X, który musi zawierać mutację związaną z chorobą Fabry’ego – odziedziczą go jego córki, ale nie odziedziczą jego synowie (którzy odziedziczą chromosom Y).

Poniżej znajduje się schemat przykładowej rodziny przedstawiający wszystkie możliwe osoby zagrożone chorobą Fabry’ego, w przypadku gdy tylko u osoby, która wypełniła drzewo („Ja”), rozpoznano chorobę Fabry’ego.

Osoby zaznaczone na niebiesko mogą mieć mutację związaną z chorobą Fabry’ego, ale w rzeczywistości jest mało prawdopodobne, aby mieli ją wszyscy. W związku z tym, że choroba Fabry’ego jest chorobą rzadką i potrzeba tylko jednej mutacji związanej z chorobą Fabry’ego do wystąpienia choroby, jest prawdopodobne, że dotknięta chorobą zostanie na przykład tylko jedna strona Twojej rodziny.

Oto przykład sposobu, w jaki choroba Fabry’ego może być przekazywana w rodzinie z pokolenia na pokolenie, począwszy od dziadka ze strony matki.


  1. Laney DA i Fernhoff PM. J Genet Counsel. 2008:17:79-83
  2. Germain D. Orphanet. J Rare Dis. 2010;5:30
  3. Desnick RJ i wsp. Ann Intern Med. 2003;138(4):338-46
  4. Laney DA, i wsp. J Genet Couns. 2013;22(5):555-564
  5. How is Fabry Disease Inherited. National Fabry Disease Foundation. Dostępne pod adresem: https://www.fabrydisease.org/index.php/about-fabry-disease/fabry-disease-inheritance [ Ostatni dostęp: luty 2020 r.]
  6. DNA, genes, chromosomes and mutations. Genetic Alliance UK. Dostępne pod adresem: https://www.geneticalliance.org.uk/information/learn-about-genetics/dna-genes-chromosomes-and-mutations/ [Ostatni dostęp: sierpień 2019 r.]